Diagonal 453 Barcelona Spain
+34698414593
info@klubbvidasana.com

Stadgar Klubb Vida Sana

Your story, beautifully told - Created with WordPress managed by 1&1

Stadgar Klubb Vida Sana

§3 Syfte
Föreningens syfte är att bygga Hälsa, Harmoni, och Välstånd emellan unga, vuxna,
familjer, skolor, kommuner, föreningar och organisationer, städer, länder och slutligen
skapa broder och systerskap i Världen. Vi arbetar med utbildning och kurser och öppnar
ett land och verkar med syfte att synliggöra Det Goda bättre i samhället. Skapa en modell
för en hoppfull framtid. Vi skapar plattformar fysiska och digitala där människor kan mötas
och verka för det Goda i den fysiska kroppen, vi skapar sociala nätverk, och verkar för
öppenhet och närhet. Vi verkar främst inom ramen för Hälsa såväl fysisk, psykisk och
själslig hälsa, även för att skapa positiva förutsättningar för sociala engagemang och
online och IT genom att skapa webb servrar, bloggar, plattformar där det möjliggörs att
samverka med de aktörer som finns runt en människa, lokalt, nationellt och internationellt.
Vi verkar även för att öppnar oberoende ”Klubb Vida Sana” runt om i Sverige och
Världen. Nationellt och internationellt alla var och en som skapar sin klubb och följer sina
stadgar men finns med ”Klubb Vida Sana” huvudorganisation. Vår önskan är att när
Huvudorganisationen växer är det på grund av uppstartandet av fristående ”Klubb Vida
Sana” som har skapats och bildar ett nätverk av grupper som möts och växer i en positiv
hälsofrämjande form i både positiva sociala nätverk som positiva platser där människor
kan mötas i en God anda och växa individuellt och tillsammans. Vi har utvecklat ett sätt
att skapa fler och fler ledare genom ett coach arbete Steg Ett (DeVi Coaching)
Vi ser gärna att respektera Spaniens ”Klubb Vida Sana” Steg två och de 18 punkter för
vad lycka står för runt en människa, det är positivt att ha dem i åtanke dock inte ett krav.